Verzending vanaf slechts 2,95
Groot aanbod
Meer dan 90 lokale winkels

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2020.

Jouw privacy

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een verkoper op ons platform, zal deze verkoper jouw persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen van de bestelling. Raadpleeg de privacyverklaring van de desbetreffende verkoper of neem contact op met de verkoper voor meer informatie over hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.​​​​​​​

Samenvatting

Hier lees je alles over onze privacyverklaring. Je kunt ervan uitgaan dat we discreet omgaan met je persoonlijke gegevens. Dit vinden we erg belangrijk! Hierbij een korte samenvatting van onze privacyverklaring:

 • - We verzamelen gegevens omdat dit noodzakelijk is voor onze werkzaamheden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je bestelling wordt bezorgd op het juiste adres.
 • - We verzamelen gegevens t.b.v. ons relatiebeheer en administratie. Zonder deze NAW- en contactgegevens kunnen we bijvoorbeeld geen overeenkomst opstellen, Scheldepas aanbieden of je helpen nadat je bestelling is geleverd.
 • - We verzamelen gegevens via onze website a.d.h.v. cookies. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de zoektermen analyseren. Dit heeft een grote meerwaarde voor Scheldestore, zodat we jouw ervaring continue kunnen verbeteren.

 • Hieronder vind je al je rechten.

Inleiding

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. Daarom heeft Scheldestore ervoor gezorgd dat uw gegevens veilig zijn en enkel bij noodzaak worden gevraagd. Onze privacyverklaring is ingericht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25 mei 2018 is ingegaan. De AVG is een Europese privacywet die de ontwikkelingen van de afgelopen decennia (zoals de digitalisering van de samenleving) ondervangt. Naast je naam- en adresgegevens, vallen nu ook de gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en andere zaken onder deze wet.

De AVG in een notendop: Toegepast op Scheldestore

Scheldestore verzamelt enkel ‘standaard’ persoonsgegevens (dus geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens zoals afkomst, religie, verklaring van goed gedrag, etc.). Daarom omschrijven we alleen dat gedeelte van de AVG dat voor Scheldestore, en dus ook voor u, van toepassing is.

Op basis van (minimaal één van) de drie aspecten is het Scheldestore toegestaan om uw persoonsgegevens te verzamelen. In veel gevallen zal het gaan om een combinatie van deze grondslagen.

Toestemming gebruiker

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming. De AVG stelt hier strenge eisen aan, nl:

 • - De toestemming is vrijelijk gegeven. De betrokkenen hebben ook de keuze om toestemming te weigeren;
 • - De toestemming is duidelijk (dus niet: ‘Wie zwijgt, stemt toe’);
 • - De betrokkenen worden vooraf geïnformeerd over het gebruik van de persoonlijke gegevens;
 • - Toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel;
 • - Het moet voor betrokkenen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de toestemming te geven;
 • - Scheldestore moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen;

- Het gaat hierbij voornamelijk om het gebruik van cookies op onze website, namelijk het verwerven van persoonsgegevens t.b.v. onze diensten (het bemiddelen in de koopovereenkomst tussen gebruikers en de deelnemers van het platform). Indien cookies niet worden geaccepteerd, heeft dit gevolgen voor onze marketingdoeleinden en klantenservice. Indien wij geen toestemming hebben om bepaalde persoonlijke gegevens te verzamelen m.b.t. onze werkzaamheden of overeenkomsten, dan wordt eerst in overleg besproken hoe we alsnog tot een goede samenwerking kunnen komen. Maar de keuze blijft altijd aan u!

Cookies  

Scheldestore maakt op haar website www.scheldestore.nl gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  De website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Scheldestore om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Functionele cookies

Deze worden ook wel de Noodzakelijke en Voorkeur cookies genoemd. Ze helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Analytische cookies

Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Uitvoering overeenkomst

Indien bepaalde persoonsgegevens nodig zijn voor het afsluiten van een overeenkomst, dan is het Scheldestore toegestaan om uw persoonlijke gegevens voor deze specifieke toepassing te gebruiken. Het spreekt voor zich dat naam-, adresgegevens, registratie- en betaalgegevens van u of uw organisatie hiervoor van belang zijn. Indien deze niet worden verstrekt, kan er geen overeenkomst worden afgesloten.

Gerechtvaardigd belang

Soms is het verzamelen van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden van Scheldestore. Er is dan sprake van gerechtvaardigd belang. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om en maken we een afweging tussen onze belangen en die van u. Staat het doel in verhouding tot de inbreuk voor de personen van wie we persoonsgegevens verwerken? Hoe kan deze inbreuk zoveel mogelijk worden beperkt? Het gaat hierbij voornamelijk om het verwerven van persoonsgegevens t.b.v. onze werkzaamheden (zoals personeelsgegevens, onderzoekdata en -resultaten al dan niet anoniem)

Scheldestore en de privacyverklaring

Scheldestore is opgericht om al het aanbod van Zeeuws-Vlaanderen te bundelen op één centraal online platform. Een goede manier om inwoners lokaal te laten winkelen, met het gemak van online. Winkels afstruinen, video's en reviews bekijken, bestellen en de producten binnen 24 uur thuis geleverd krijgen. Ideaal. En goed voor de ondernemers in onze regio. Scheldestore is een unieke combinatie tussen website en webshop. We informeren over wat er te zien, te doen en te beleven is in Zeeuws-Vlaanderen. We stimuleren zowel online als offline commercie, delen lokaal nieuws en maken Zeeuws-Vlaamse ondernemingen en initiatieven zichtbaar.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Scheldestore verzameld worden. Voornamelijk gaat het om cookies op de website, NAW- en contactgegevens van onze contactpersonen, en inhoudelijke informatie noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd, en indien nodig om toestemming gevraagd, wanneer er sprake is van het verzamelen van persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Scheldestore verwerkt van alle gebruikers, deelnemers of andere personen die contact hebben gehad met Scheldestore op alle aan Scheldestore gerelateerde domeinen en informatiepunten, zoals domeinen die nodig zijn voor de uitvoeren van enquêtes. Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Scheldestore.

Onze gegevens

Scheldestore B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

OndernemingScheldestore B.V.
RechtsvormBesloten Vennootschap
ContactpersoonSophie Guiljam


Let op: Geen bezoekersadres!

Adres + PlaatsKnol 5, 4542PX Hoek
Telefoon+31 6 422 965 06
Emailverkoop@scheldestore.nl
Websitewww.scheldestore.nl
BTWNL861203008B01
KVK77931483


Privacy design & default

Er is bij Scheldestore sprake van een gering privacy risico.  Op onze website maken wij gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. Zo houden wij bijvoorbeeld bij op basis van welke sleutelwoorden u onze website heeft gevonden via Google, en hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht. Ook maken wij op onze website gebruik van cookies voor marketing doeleinden. Op die manier ziet u enkel reclame die volledig op u is afgestemd.

Voor onze administratie, zoals het toezenden van offertes, opdrachtbevestigingen en facturen, vragen we u om een aantal gegevens te verstrekken. Het gaat hierbij vooral om bedrijfsgegevens [zoals naam en vestigingsadres] en de naam van de contactpersoon.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals imago- en marktonderzoeken, managementrapportages en optimalisatieprojecten, kan het voorkomen dat we gegevens van inwoners of medewerkers verwerken of inzien. Uiteraard wordt deze informatie niet gedeeld met derden en uiterst vertrouwelijk behandeld.

Privacy by design

Onze bedrijfsprocessen zijn dusdanig ingericht, dat er enkel met de noodzakelijke persoonsgegevens wordt gewerkt om onze doelen te bereiken. Niet-relevante gegevens worden niet verworven, of direct verwijderd als we deze onverhoopt toch tegenkomen. Uiteraard is er altijd een ‘grijs vlak’- bijvoorbeeld de informatie die we verwerven voor het onderhouden van klantcontact. Deze informatie is en blijft uiteraard ten alle tijden binnen Scheldestore.

De informatie die we verwerken via de cookies op de website, wordt deels bekend bij derden in de vorm van voortgangsrapportages. Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld die nodig zijn voor het uitvoeren van de koopovereenkomst (zoals aflevering van het product op het juiste adres). Met derden bedoelen we enkel de organisaties die aan het platform deelnemen. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld die niet nodig zijn voor het uitvoeren van contractueel vastgelegde werkzaamheden.

De informatie die we verwerken voor het ondersteunen van onze werkzaamheden, zoals voor onze eigen administratie en geleverde diensten, zijn enkel inzichtelijk voor Scheldestore en de betreffende opdrachtgever.

Privacy by default

Scheldestore heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we alleen persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat we willen bereiken. Gegevens worden op 3 manieren verzameld:

 • U verstrekt deze gegevens direct aan ons. Bijvoorbeeld via onze aanmeld- en contactformulieren op de website, tijdens een telefoongesprek of via e-mail.
 • Wij zoeken bedrijfsgegevens op via het Internet. Bijvoorbeeld naam- en adresgegevens van het bedrijf, het kvk nummer of contactpersoonsgegevens.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens via onze website (door middel van cookies). Dit doen we enkel wanneer u hiermee akkoord gaat.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Scheldestore. Dit komt omdat we:

 • - Inzicht willen hebben in onze geschiedenis. Zijn er de afgelopen jaren meer of minder bezoekers geweest op onze website? Wat was het effect op bepaalde promotieacties? En op welke sleutelwoorden wordt gezocht in Google?

 • - Onze kwaliteit willen behouden. Zo worden gegevens van contactpersonen bewaard t.b.v. onze klantenservice, zoals het onderhouden van langdurige zakenrelaties, en wordt informatie verzameld tijdens het uitvoeren van diensten voor deelnemers en opdrachtnemers te alle tijde bewaard, zodat we altijd alles kunnen terugzoeken en optimaliseren. Deze worden ook bewaard wanneer persoonsgegevens onderdeel uitmaken van deze werkzaamheden.

 • - Aan de wetgeving voldoen. De gegevens die gerelateerd zijn aan je bestelling moeten minimaal zeven jaar worden bewaard.

- Indien er door personen wordt geweigerd persoonsgegevens te verschaffen, of de toestemming wordt ingetrokken, dan zal Scheldestore alle mogelijkheden bekijken om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en toch onze kwaliteit te behouden. Indien u op onze website reageert, of gegevens verstrekt voor in ons klantenbestand, dan blijven deze gegevens voor onbepaalde tijd in ons systeem. Iedere (potentiële) klant is uiteraard altijd vrij om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen indien gewenst.

Doel gegevens

In de inleiding en bedrijfsomschrijving van dit document hebben we al kort toegelicht welke gegevens worden verzameld en met welk doel. We zetten ze voor u op een rij:

Website analyses

Zowel Scheldestore als haar websiteondersteuners ontvangen gegevens van websitebezoekers op basis van geaccepteerde cookies. Deze gegevens worden gebruikt:

 • - Voor het bijhouden van website analyses, zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek, de sleutelwoorden waarmee ze ons platform vinden en de meest bezochte pagina’s, producten en andere informatie op onze website.
 • - Voor marketingdoeleinden, zoals het op maat leveren van advertenties en aanbiedingen (zowel op de website van Scheldestore als op andere webadressen).
 • - Via het contactformulier t.b.v. contact. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de noodzakelijke gegevens om op uw reactie, vragen of opmerkingen te kunnen reageren. Het gaat hierbij om uw naam en e-mailadres. Overige gegevens kunnen uiteraard door u worden aangeleverd, maar zijn niet verplicht.
 • - Via het aanmeldformulier t.b.v. het aanmaken van een account bij Scheldestore. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de noodzakelijke gegevens om te bemiddelen in de koopovereenkomst tussen gebruiker en deelnemer, en de gegevens die nodig zijn voor de deelnemer om de gevraagde werkzaamheden, zoals het leveren van de bestelling, uit te voeren.

Administratie

Scheldestore verzamelt ook gegevens die niet aan derden worden verstrekt. Het gaat hierbij om de NAW- en contactgegevens van deelnemers t.b.v. het opstellen van een offerte, het overeenkomen van een opdracht en de bijbehorende facturering en betaling. Ook worden deze contactgegevens gebruikt voor het onderhouden van onze relaties. Wij vinden het belangrijk om onze (potentiële) deelnemers goed van dienst te kunnen zijn en te blijven.

Deze gevoelige informatie staat opgeslagen op onze hardware, welke uiteraard is beveiligd met een virusscanner, en wordt enkel gebruikt voor zijn eigen doeleinden, nl. relatiebeheer en administratie.

Uitvoeren van werkzaamheden

Scheldestore voert werkzaamheden uit voor deelnemers waarbij (gevoelige) persoonsgegevens nodig zijn. Met deze gegevens gaan wij uiterst discreet om:

 • - Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens.
 • - Wij dragen deze gegevens niet over aan partijen die buiten de deelnemersovereenkomst vallen.
 • - Wij werken met geheimhoudingsverklaringen wanneer persoonsgegevens onderdeel zijn van de opdracht.

Uw rechten

In voorgaande paragrafen hebben we u al gewezen op uw rechten. Maar het is niet verkeerd ze hierbij nog eens op een rijtje te zetten!

 • - U heeft ten alle tijden recht op inzage. Wij sturen u dan uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • - U heeft recht op rectificatie. Dit betekent dat u uw persoonlijke gegevens kunt laten aanpassen, omdat deze bijvoorbeeld verkeerd zijn doorgegeven, ingevoerd of aangepast.
 • - U heeft ten alle tijden recht om een klacht bij ons in te dienen. Wij adviseren u deze in te dienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
 • - U heeft recht op overdracht. Wij kunnen, indien u dit specifiek aanvraagt, uw gegevens aan derden verstrekken (bijvoorbeeld omdat een derde partij verder wil bouwen op onze werkzaamheden). Uiteraard gaan we hier zeer discreet me om.
 • - U heeft recht op wissen van uw persoonsgegevens. Indien u wenst dat uw opgeslagen persoonsgegevens verwijderd worden uit ons gegevensbestand, dan heeft u daar ten alle tijden recht op.

- Wilt u één van bovenstaande wijzigingen laten doorvoeren, dan horen wij dit graag van u. Op onze website www.scheldestore.nl vindt u onze contactinformatie.