Uw aankoop zorgt voor een regio waar geleefd en beleefd wordt! Inloggen 0   producten

DISCLAIMER

Van www.scheldestore.nl​​​​​​​

Scheldestore is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op deze pagina vindt u de disclaimer van onze website www.scheldestore.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Scheldestore B.V (Hierna: Scheldestore).

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden liggen ten grondslag aan alle diensten, pagina’s, inhoud en infrastructuren die direct of indirect via www.scheldestore.nl beschikbaar worden gesteld aan alle bezoekers, gebruikers, klanten, deelnemers, lezers of anderen. In geval van tegenstrijdigheden, zijn onze algemene voorwaarden leidend. Door gebruik te maken van onze website, diensten, pagina’s, inhoud en infrastructuren, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens onze algemene voorwaarden en de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scheldestore is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Scheldestore B.V.

Geen garantie op juistheid

Scheldestore B.V. geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Scheldestore B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Scheldestore B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Scheldestore B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat van verkeer waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uitsluiten aansprakelijkheid

Scheldestore B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van deze website.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.scheldestore.nl op deze pagina.

Wij maken gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te geven. Door op 'Instellingen' te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Alle cookies toestaan’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze Privacyverklaring.