Jouw aankoop zorgt voor een regio waar geleefd en beleefd wordt! Inloggen 0   producten

De algemene en aanvullende voorwaarden

De zogenaamde kleine lettertjes waarin we aangeven onder welke voorwaarden we bemiddelen.

Voorwaarden Scheldestore

Gebruikers van het platform gaan een koopovereenkomst aan met onze deelnemers. Scheldestore heeft een rol als bemiddelaar tussen klanten en ondernemers. De algemene voorwaarden gebruikers liggen ten grondslag aan het gebruik van ons platform, hetzij een bezoek brengt aan onze online omgeving, wel al dan niet overgaat tot de aanschaf van het aanbod, of digitale inhoud verwerft van deelnemers via Scheldestore.

  • RetourvoorwaardenAl onze deelnemers dienen met deze voorwaarden akkoord te gaan, alvorens ze gebruik kunnen maken van dit platform Scheldestore. Het zijn dan ook de voorwaarden die ten grondslag liggen aan alle diensten die direct of indirect via onze online of offline omgeving beschikbaar worden gesteld aan onze Deelnemers.